Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đại dương thứ 5

      Những người từng đến khu vực này kể lại đây là vùng biển khác lạ. Các sông băng có màu xanh hơn, không khí lạnh hơn, núi hiểm trở hơn và cảnh quan quyến rũ hơn bất kỳ nơi nào khác. Theo đó, việc này sẽ phải thay đổi lại kiến thức trong sách giáo khoa.