ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đất rừng phòng hộ

      Một số hộ dân xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) lấn chiếm diện tích đất được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ để sản xuất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm.