21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm

      Theo ước tính của Liên hợp quốc có khoảng 23.000 người được cứu sống mỗi năm nếu công tác dự báo thời tiết, hệ thống cảnh báo sớm và thông tin về khí hậu được cải thiện.