21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dãy alps hình thành thêm 1000 hồ nước mới

      Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi các sông băng tan chảy đã tạo ra hơn 1.000 hồ nước mới trên núi. Đây là bằng chứng về sự thay đổi khí hậu ở dãy Alps, thậm chí sự thay đổi này ngày càng mạnh mẽ hơn. Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi cảnh quan dãy núi Alps của Thụy Sĩ với tốc độ nhanh hơn dự tính.