ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đẩy lùi tín dụng đen

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản 'ảo' để hoạt động 'tín dụng đen', loại bỏ ngay tình trạng sử dụng các SIM 'rác' không để các đối tượng lợi dụng hoạt động 'tín dụng đen'.
   Cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính được xem là “cánh tay nối dài” của ngành ngân hàng trong việc cung cấp vốn tín dụng tiêu dùng, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tín dụng đen. Và Fe Credit đang cấp tập triển khai gói tín dụng tiêu dùng 10.000 tỷ đồng.