Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đbqh khóa xiii bùi thị an

      ĐBQH khóa XIII Bùi Thị An khẳng định, nếu chủ đầu tư không được cấp phép khai thác khoáng nóng thì lấy gì đảm bảo việc dự án luôn được sử dụng nguồn khoáng nóng một cách lâu dài, ổn định.