21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đề án về rác thải nhựa đại dương

      Đề án “Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 16/8.