ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đề xuất 23 loài vào danh sách bị tuyệt chủng

      Biến đổi khí hậu và môi trường sống bị thu hẹp đang khiến tình trạng các loài động vật tuyệt chủng trở nên ngày càng phổ biến hơn. Nếu chúng ta không làm gì ở hiện tại, tương lai sẽ ngày càng có nhiều loài động vật biến mất. Vừa qua, Cơ quan Bảo vệ Cá và Động vật hoang dã của Hoa Kỳ vừa đề xuất loại bỏ 22 loài động vật và 01 loài thực vật vì chúng chính thức thuộc vào danh sách có khả năng bị tuyệt chủng.