Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đề xuất thu hồi 29 dự án đất vàng bỏ hoang

      Vừa qua, Hà Nội đã đề xuất thu hồi gần 2.000 ha đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chấm dứt dự án đầu tư. Đó là những dự án nào?