Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: điểm đổ rác tự phát

      Trên cầu Đồng Khởi thường xuất hiện điểm đổ rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Dù đã được dọn đi nhiều lần nhưng không hiểu sao khu vực này vẫn thường xuyên trở thành nơi tập kết rác tự phát, rất bẩn và mất mỹ quan.