Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: diện tích băng tuyết tan

      Theo các nhà khoa học, những thay đổi về kích thước hoặc vị trí của băng và tuyết có thể làm thay đổi nhiệt độ không khí, thay đổi mực nước biển, thậm chí ảnh hưởng đến các dòng hải lưu trên toàn thế giới.