21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: định giá carbon

   Giảm phát thải không chỉ nhằm giảm thiểu tác hại tới môi trường và hướng tới phát triển bền vững, mà còn để đáp ứng tiêu chuẩn xanh của quốc gia nhập khẩu.
   Định giá carbon là công cụ hữu hiệu và khả thi để Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
   Lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo tài chính của G20 (Nhóm các nền kinh tế lớn) đã công nhận định giá carbon là một công cụ tiềm năng để giải quyết biến đổi khí hậu.