21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đo huyết áp

      Câu hỏi: Tôi không có tiền sử tăng huyết áp/huyết áp thấp, tuy nhiên trước khi tiêm thường hồi hộp nên e rằng khi đó huyết áp tăng, tôi có thể bị từ chối tiêm. Và thực tế tôi đã gặp phải hoàn cảnh bị từ chối tiêm do lo lắng trước tiêm chủng. Trong trường hợp này tôi phải làm sao?