Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đỗ minh tuấn

      Ngày 23-8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã được tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ trong tâm cho cuối năm 2022.