Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đô thị miền trung

      Khu vực miền Trung hiện là nơi phải chịu nhiều đe dọa từ các loại hình thiên tai nặng nề bởi tốc độ đô thị hóa nhanh, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu.