Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đô thị xanh bền vững

      Hiện nay, các đô thị ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng của biến đổi khí hậu (BĐKH) đặc biệt là tình trạng ngập úng. Việc tìm các giải pháp hợp lý trong công tác thoát nước khu vực đô thị nhằm ứng phó với BĐKH được coi là tất yếu.