Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: doanh nghiệp ngừng hoạt động

   Tổng cục Thống kê cho hay, trong năm 2023, cả nước có 159,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 1.521,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% về số doanh nghiệp, giảm 4,4% về vốn đăng ký so với năm 2022.
   Trong tháng 11, có 4.510 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 6.598 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.443 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.