21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đội ngũ trí thức việt nam

      "Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển của KH&CN, đội ngũ trí thức trong tất cả các lĩnh vực” - Thủ tướng Phạm Minh Chính.