Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đối tượng không cần giấy đi đường

      TP HCM vừa có văn bản hướng dẫn sẽ có một số nhóm ngành nghề được qua chốt kiểm dịch mà không cần giấy đi đường do Công an cấp. Vậy đó là những nhóm ngành nghề nào?