21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dọn rác để phòng bệnh

      Giờ đây khi đến các xã như: Ninh Quang; Ninh Thủy... (Ninh Hòa, Khánh Hòa) không còn hình ảnh rác thải để bừa bãi hoặc vứt ra biển.