Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dự án bất động sản huy động vốn trái phép

      Huy động vốn trái phép là hành vi trái với quy định pháp luật, tuy nhiên chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản vẫn cố tình phớt lờ và vi phạm.