ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: dự án điện hạt nhân

   Điện hạt nhân là loại nguồn có khả năng linh hoạt kém, công suất đầu ra thay đổi chậm, phù hợp với chạy đáy biểu đồ phụ tải.
   Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, những kết quả ấn tượng về kinh tế, xã hội sau 5 năm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân đã khẳng định chủ trương, chính sách rất đúng đắn, sáng suốt, có tính lịch sử và nổi bật của Trung ương.