Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dự thảo nghị định của luật bảo vệ môi trường

      Trong thông báo vừa phát đi liên quan đến góp ý của các doanh nghiệp, hiệp hội xung quanh dự thảo Nghị định của Luật Bảo vệ môi trường mà Bộ TN&MT đang lấy ý kiến, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã lưu ý cần hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp.