Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: duy trì nhiệt độ thế giới ở mức 1,5 độ c

      Chúng ta đang tiến sát hoặc đã vượt qua một số ngưỡng bùng nổ khí hậu. Chỉ với sự gia tăng một phần mười của nhiệt độ cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho hành tinh.