Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giá xăng dầu hôm nay

   Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 10/5/2023. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 10/5.
   Giá xăng dầu trong nước và thế giới ngày 30/3/2023. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 30/3.
   Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 20/3/2023. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 20/3.
   Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 11/2/2023. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 11/2.
   Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 30/11/2022. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 30/11.
   Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 3/11/2022. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 3/11.
   Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 2/11/2022. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 2/11.
   Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 25/10/2022. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất hôm nay 25/10.
   Để bình ổn giá xăng dầu trong nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã liên tục sử dụng Quỹ Bình ổn (với mức chi từ 100 - 1.500 đồng/lít tùy loại). Điều này cũng đã giúp các đợt điều chỉnh xăng dầu trong nước tăng nhưng mức tăng thấp hơn thế giới.
   Theo xu hướng tăng mạnh của giá dầu thô, giá xăng dầu trong nước cũng được dự kiến quay đầu tăng trong kỳ tới. Với mức tăng dự báo hơn 2.000 đồng/lít.