Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giá xe hơi

      Khi thuế giảm, chi phí sản xuất giảm, giá thành ô tô sản xuất trong nước sẽ giảm và các sản phẩm bán trong nước lẫn xuất khẩu sẽ cạnh tranh hơn.