Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giảm phát thải metan toàn cầu

   Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết phát thải khí methane - một trong những loại khí chính gây hiệu ứng nhà kính, ngành sản xuất than được xác định là nguồn phát thải lớn nhất.
   Nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, ĐBSCL cần phải xây dựng chiến lược, kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách hành động.