ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giảm thiểu ozone

      Con số này nghe có vẻ không nhiều, nhưng các chuyên gia cho biết mức độ giảm thiểu này đáng nhẽ ra có thể mất ít nhất 15 năm để đạt được. Thế mà chúng ta đã đạt được chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn biết là vì điều gì rồi chứ?