Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giảm thuế môi trường

   Theo GS.TS Hoàng Xuân Cơ, không nên áp dụng chính sách miễn 100% thuế môi trường đối với nhiên liệu hàng không trong năm 2022, chỉ nên xem xét giảm ở mức nào đó.
   Vietravel Airlines vừa có đề nghị xem xét điều chỉnh giảm mức thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu hàng không xuống 0% (so với mức 7% hiện nay) và điều chỉnh giảm thuế môi trường về 1.000 đồng/lít.