Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: gian nan hoàn thành mục tiêu khí hậu 2030

      Biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phổ biến, theo xu hướng không thể đảo ngược. Các chuyên gia nhận định, với tốc độ như hiện nay, mục tiêu khí hậu năm 2030 của châu Âu sẽ chỉ có thể đạt được vào năm 2051.