Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hà nội không ra khỏi nhà từ 0h00 ngày 19/7

      Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh ra chỉ thị triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu người dân ở tại nhà từ 0h00 ngày 19/7 và tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu.