Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hà nội mở lại hàng quán

      TP Hà Nội cho mở lại các dịch vụ cắt tóc, ăn uống trong nhà từ 0h ngày 22/6, kèm theo các yêu cầu về chống dịch. Việc mở lại dịch vụ này khiến người dân Hà Nội vui mừng vì trong thời gian qua đã dừng mọi hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc mở cửa lại lúc này đã an toàn trong khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp? và việc này có làm phục hồi lại hoạt động kinh doanh ngay được chưa?