Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hà nội xuất xuất thu hồi đất dự án

      Vừa qua, Hà Nội đã đề xuất thu hồi gần 2.000 ha đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chấm dứt dự án đầu tư. Đó là những dự án nào?