21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hà tĩnh lưu thông trở lại

      Từ 12h trưa ngày 18/6, TP. Hà Tĩnh dừng thực hiện vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16, chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15 của Chính phủ, các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 đã thiết lập trước đó được tháo dỡ, các phương tiện ra, vào thành phố Hà Tĩnh được lưu thông trở lại.