21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hải cẩu nam cực

      Trong công cuộc nghiên cứu những vùng biển dưới lớp băng Nam Cực, các nhà khoa học Nhật Bản đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của những chú hải cẩu.