ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hawaii

      Mực nước biển dâng cao cùng triều cường đã làm xói mòn và thu hẹp các bãi biển Hawaii. Thật đau lòng khi 85% đường bờ biển trên hòng đảo Maui đã biến mất.