ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hệ luỵ cho người nuôi cá lồng

      Nhiều nhà máy, khu công nghiệp (KCN) chưa xây dựng trạm xử lý nước thải hoặc xả thải trộm nguồn nước chưa xử lý ra môi trường, dẫn đến nhiều hệ lụy cho người nuôi cá lồng trên sông.