21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hệ thống xác thực hàng chính hãng

      Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã xây dựng hệ thống phần mềm xác thực hàng chính hãng trên nền thiết bị di động với hệ thống phần mềm mã QRCode tĩnh và mã QRCode động góp phần chấm dứt nỗi lo hàng giả, hàng nhái với sự hỗ trợ từ công nghệ.