21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hội nghị đội ngũ trí thức kh&cn

   "Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển của KH&CN, đội ngũ trí thức trong tất cả các lĩnh vực” - Thủ tướng Phạm Minh Chính.
   Ngày 15/9, Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng’’ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TSKH.Phan Xuân Dũng đã có bài phát biểu.