Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hội nghị môi trường toàn quốc

      Bộ TN&MT lựa chọn chủ đề của Hội nghị năm nay là “Hài hoà phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững” như một lời kêu gọi mạnh mẽ vì cuộc sống hài hòa với thiên nhiên và cho một tương lai bền vững hơn.