Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hội nghị vusta

   "VUSTA luôn thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí", TSKH Phan Xuân Dũng phát biểu.
   Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước...