Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hội thảo chiến lược thành phố thông minh việt nam

      Ngày 13/4, tại TP. HCM, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội thảo “Chiến lược thành phố thông minh Việt Nam - thành quả và thách thức”.