21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: hội thảo dự án mỏ sắt thạch khê hà tĩnh

   Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, VIASEE kiến nghị cần khắc phục các hạn chế, thiếu sót của Dự án điều chỉnh làm cơ sở để quyết định việc tiếp tục hay dừng Dự án.
   Hội thảo nhận được 14 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá chi tiết những vấn đề liên quan đến Dự án mỏ sắt Thạch Khê.
   Trong thời gian diễn ra Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày tham luận và đưa ra ý kiến đánh giá chuyên sâu về Dự án mỏ sắt Thạch Khê.