ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: hội thảo khoa học về mỏ sắt thạch khê

      Hội thảo nhận được 14 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá chi tiết những vấn đề liên quan đến Dự án mỏ sắt Thạch Khê.