21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: huyện vĩnh tường

      Dự án khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 207 ha, tổng mức đầu tư 2.238 tỉ đồng.