Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kế hoạch cụ thể về năng lượng tái tạo

      Các giám đốc điều hành (CEO) kêu gọi các thành viên của nhóm các nước G20 cần phải có hành động khẩn cấp để cải thiện các chính sách về năng lượng, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng khí hậu, bằng cách nâng cao tham vọng quốc gia và khẩn trương đưa ra các kế hoạch cụ thể để tăng sản lượng điện gió.