ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: kế hoạch phát triển nhà ở

   Vừa qua, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị “Sơ kết công tác phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 và công bố chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2030”.
   Cơ quan lập kế hoạch phải xác định rõ nhu cầu về nhà ở cho lực lượng vũ trang bao gồm loại nhà ở, số lượng, diện tích sàn nhà ở; địa điểm xây dựng và diện tích đất để xây dựng nhà ở; nguồn vốn và phân kỳ đầu tư hằng năm và 05 năm…