ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: kế hoạch xây dựng bờ biển thân thiện môi trường

      Nhằm đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, UBND TP.Đà Nẵng đã đề ra kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương, xây dựng bờ biện thân thiện môi trường.