21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: khai thác đá vôi

      Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình xác minh thông tin doanh nghiệp khai thác khoáng sản lấn vào rừng phòng hộ, báo cáo kết quả trước ngày 9/4.