Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: khai thác điện gió

   Với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính để giảm thiểu các tác động biến đổi khí hậu trên toàn cầu đang cho thấy những chuyển biến rõ nét từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng xanh, sạch hơn.
   Điện gió là nguồn năng lượng xanh, tuy nhiên, chúng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới suy thoái môi trường biển, môi trường tự nhiên.
   Các giám đốc điều hành (CEO) kêu gọi các thành viên của nhóm các nước G20 cần phải có hành động khẩn cấp để cải thiện các chính sách về năng lượng, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng khí hậu, bằng cách nâng cao tham vọng quốc gia và khẩn trương đưa ra các kế hoạch cụ thể để tăng sản lượng điện gió.